Cashew Nuts

Filter By

Shara Premium Cashews I Kaju

Weight 500 gram

490 980

Shara Broken Cashews I Kaju Tukda

Weight 1 Kg.

775 1620

Shara Broken Cashews I Kaju Tukdi I Pack Of 2X400g

Weight 800 gram

785 1380

Shara Kaju Tukdi I Cashew 4-6 PCs

Weight 500 gram

465 970

Shara Broken Kaju I Split Cashewnuts

Weight 400 gram

380 690

Shara Broken Kaju 4-6 PCs

Weight 250 gram

265 490

Shara King Size Cashew Nuts W180 I Pack Of 3X250g

Weight 750 gm

897 1470

Shara King Size Cashew Nuts

Weight 250 gram

370 490

Shara W180 King Size Cashews

Weight 500 gram

598 980

Shara King Size Cashew Nuts I Kaju W180

Weight 1 Kg.

1156 1960

Shara Jumbo Kaju I W240 Grade Cashews I Pack Of 3X250g

Weight 750 gm

820 1470

Shara Jumbo Kaju I Cashew W240 Grade

Weight 250 gram

330 490

Shara Jumbo Size Cashew Nuts I W240 Grade

Weight 500 gram

520 980

Shara Jumbo Cashews I Kaju W240

Weight 1 Kg.

1040 1960

Shara Cashew Nuts I Kaju W320 I Pack Of 3X250g

Weight 750 gm

735 1470

Shara Premium Whole Cashews

Weight 250 gram

289 490

Shara Premium Cashewnuts I Kaju

Weight 1 Kg.

940 1960